Daniël van der Meulen (Suawoude)

In 1889 kwam Daniel van der Meulen ter wereld in Suawoude. Hij was het 4e kind van Aan Bouwes van der Meulen en Hijlkje Algra.

Daniël van der Meulen

In 1907 legde hij het onderwijzersexamen af en hierdoor werd hij docent op diverse plaatsen in Nederland. Hij was docent in o.a. Opeinde, Nijega, Nijemirdum, Lisse, Zwijndrecht en Leeuwarden. Toen hij 25 was werd hij Hoofd der school in Wijnjeterp. Daarnaast was hij zeer actief voor de Anti Revolutionairen in deze streken. Ook was hij voor dezen actief binnen de provinciale politiek. Hij werd verkozen (1931) als Statenlid voor deze partij in de provincie Fryslân.

Toen op 1 oktober 1926 de heer P. Brouwer, Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad,  kwam te overlijden volgde Daniël deze op. Vanaf deze datum was hij de Hoofdredacteur van de krant. Deze functie bekleedde hij tot aan zijn dood in 1935.

Verder was hij betrokken bij:

  • Gerifformeerd Frysk Selskip
  • Bond van gereformeerde Jeugdverenigingen
  • Medeoprichter jonge Friesche Emigratie vereniging
  • Christelijke schippersvereniging
  • Christelijke boeren- en tuindersbond

Genealogie

 

Plaats hier je reactie

error: Alert: Content is beveiligd !!