Begraafplaatsen en grafstenen in Warstiens, Leeuwarden, Fryslân, Nederland


Kerkhof Warstiens, Warstiens, Leeuwarden, Fryslân, Nederland

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Grafstenen (Log in) Grafstenen (Log in)