Reinder van der Meulen (Rotterdam)

Reinder van der Meulen (1882~1972)* Geschreven door A.H. van den Baar In het eerste decennium van deze eeuw leek alles erop te wijzen dat Reinder van der Meulen, hoewel germanist, voor een loopbaan binnen de balto-slavistiek had gekozen. Hij had sinds 1900, naast Nederlandse en Duitse colleges, ook de colleges Russisch bij C.C. Uhlenbeck in … Lees meer

Vereniging voor ziekenhuisverpleging “Leeuwarden”

Sinds 1929 opgericht, als afdeling van het ziekenfonds “Eendracht maakt Macht”, door de heren H.J. van der Laan, E. la Gro, S. Hellema, G. Ritmeester, G. Botke, G. Kuiper, ir. G.L. Walther, Mr. J,B.J. Heijmeijer, Mr. R. Veltman, R. van der Meulen en J.E. van Dijk. Dezelfde heren waren ook belast met het opmaken van … Lees meer

Reinder van der Meulen (1882-1961)

Op de website Vreemde Krijgsdienst & Verlies Nederlanderschap komt de naam van Reinder van der Meulen voor in de rubriek “Ontrouw & Zuivering”. Hij schijnt in de [wiki]tweede wereldoorlog[/wiki] iets gedaan te hebben waardoor hij onder het [wiki title=”Zuivering (Nederland)”]zuiveringsbesluit van 1945[/wiki] valt. Het is mij niet bekend waarom hij hier onder valt. Hij was … Lees meer

Herstelinrichting R. van der Meulen (Leeuwarden)

Werkplaats: Ruiterskwartier 105, [wiki title=”Leeuwarden (stad)”]Leeuwarden[/wiki] Prive: Emmakade 136, Leeuwarden Eigenaar: Reinder van der Meulen Wanneer het bedrijf is opgestart is onbekend. In 1951 verschijnt er een advertentie dat hij de zaak te koop aanbied. Genealogie: Familiekaart Reinder van der Meulen Advertenties

Dijkstraat 11 te Bolsward

Wat als klein handeltje begon, groeide uit tot grote ondernemingen. De echtgenote en kinderen volgden mee en in vele steden groeide deze tak van koopmannen met hun gezinnen uit tot een welvarende groep kooplieden die ook in het maatschappelijk leven veel voor de stad en het kerkelijk leven  betekenden. Mevrouw Hendriks (van moederszijde: Stockmann) vertelde … Lees meer

error: Alert: Website is beveiligd!!