Verhaal

Op 12 januari begonnen dan de lessen aan het ‘Lyceum voor leerlingen van Joodsen bloede’. Op Bergweg 10 te Hilversum. Er verzamelden zich 77 leerlingen voor de acht klassen H.B.S. en gymnasium.

De enige leerling die ooit examen deed aan het lyceum was Louis Spier. Hij was in januari toegelaten tot de vijf[1]de klas van de HBS-afdeling. Op 14 april 1942 deed hij zijn schriftelijk eindexamen in de lokalen van Bergweg 10 voor de vakken wiskunde, mechanica, natuurkunde, scheikunde, plant- en dierkunde, staatshuishoudkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, Frans, Engels en ‘Hoogduits’. Na hiervoor geslaagd te zijn werd hem op 9 en 10 juli mondeling examen afgenomen op het joods gymnasium te Amsterdam. Het examen werd in Amsterdam afgenomen omdat het Hilversumse lyceum op dat moment al weer vier weken was gesloten nadat de nu ook de Nederlandse ‘voljoodse’ leerlingen, ouders, docenten en andere ingezetenen naar het Amsterdamse ghetto waren geëvacueerd. Op 2 juni 1942 was het bevel daartoe gekomen en tussen 15 en 19 juni moest men zich in Amsterdam melden. Hoe het hen verging is op andere plaatsen beschreven. Louis Spier slaagde voor zijn examen dat hem werd af[1]genomen door de gecommitteerden, de professoren D. van Dantzig uit Den Haag, D. Dresden uit Utrecht, J. Roos uit Doorn en J. van Praag uit Amsterdam. Nog geen jaar na zijn eindexamen stierf de achttienjarige op 2 april 1943 in Sobibor.

Bron: Joodse scholen in Hilversum, januari – juli 1942 | C.M. Abrahamse

Documenten

Genealogie

Familiekaart Louis Spier