Pieter Johannes Rekker was op 26 februari 1789 te Burgum geboren als zoon van Johannes Wijgers Rekker en Sjuttje Sjoerds. Zijn vader was boer. Zij waren doopsgezind. Toen de Fransen hier in juli 1810 kwamen was Pieter al 20 jaar geweest en volgens de Franse wet dienstplichtig. Op zekere dag in 1811 moest hij op gemeentehuis te Bergum verschijnen om zich voor de dienstplicht te laten inschrijven. Een paar weken later moest hij zich opnieuw op het gemeentehuis te Bergum melden. Daar werd hij gekeurd en moest hij loten. Wij weten dat hij werd goedgekeurd en hij bij de loting voor de lichting 1809 het nummer 26 trok. Pieter had bij de inschrijving al aangegeven dat hij voorkeur had voor het landleger als hij al zou worden opgeroepen. Dat was met het nummer 26 nog maar de vraag. Misschien kon Pieter net de dans ontspringen. Helaas gebeurde dat niet. Napoleon Bonaparte had geen hoge pet op van het Nederlandse leger, maar wel van de marine. Denk maar aan Michiel de Ruyter, de Trompen, de Fries Tjerk Hiddes de Vries enz. Bovendien wilde Napoleon naar Engeland, zijn grote vijand. Om daar te komen moest je met schepen over het kanaal, zoals ook de Duitsers in 1940-1945 naar Engeland wilden. Toen kreeg Napoleon het in 1811 in zijn hoofd 2.000 Nederlandse jongens op te roepen voor de marine. En deze keer was Pieter de klos hoewel hij nog nooit op zee had gevaren.

Naamsaanneming in 1811 te Bergum. © Allefriezen.nl

In november 1811 om precies te zeggen op 22 november 1811 werd Pieter ingedeeld bij de 17e Equipage (=bemanning) van de kleine vloot. Daarvoor moest Pieter een lange reis van drie weken te voet naar Boulogne-sur-Mer ( Boulogne aan de zee) in Noord Frankrijk maken. In het Rijksarchief te Leeuwarden is van zo’n reis naar Noord Frankrijk een mooi verslag bewaard gebleven. In Boulogne aangekomen werd Pieter met zijn maten ondergebracht op schepen die in de haven en in de rivier die door de stad stroomde. Duizenden militairen en zeelui waren daar bij elkaar gebracht voor de invasie naar Engeland. Daarvan is niets gekomen, want de Engelsen hadden de Fransen op zee verslagen en bombardeerden alle dagen de Franse havens. De toestand op de Franse schepen was verschrikkelijk. Er braken allerlei ziekten uit en honderden jonge jongens zijn daar gestorven. Ook veel Nederlandse. Toevallig weten wij heel wat van de avonturen van het onderdeel waarbij Pieter Johannes Rekker heeft gediend.

17e Equipage de Haut-Bord

Er wordt getwijfeld of Johannes Rekker gediend heeft in de 17e equipage. Men verwacht eerder dat het de 71e equipage moet zijn wellicht een type fout van de auteur van het oorspronkelijke artikel?
Als het inderdaad zo is dat Johannes in de 17e equipage heeft gezeten dan zat hij in de stad Rochefort vlak boven Bordeaux. Het kan zijn dat hij gevaren heeft op het schip Jemappes, deze lag in de haven van Rochefort.

Een deel van de 17e equipage is van 1809 – 1811 in Guadeloupe. In 1811 in Toulan en een ander deel was in 1813 onderdeel van het Garnizoen in Dantzig.

Old Rochefort Hopital Maritime

De Militaire Maritiem Vervoer in 1812:

NaamUniteGRADEDatum Informatie
BERNARD17èmeEnseigne   de VaisseauOctobre 1812 Siège de Riga.
?17èmeLieutenant de Vaisseau21 Décembre 1812 Prise de Tilsit :
?17èmeEnseigne   de Vaisseau21 décembre 1812 Prise de Tilsit
DUREST17èmeLieutenant de Vaisseau29 mars 1813 Siège de Dantzig.
?17èmeEnseigne   de Vaisseau29 mars 1813 Siège de Dantzig

Jemappes

Het schip was vernoemd naar een Belgische veldslag uit 1792 in de buurt van de plaats “Slag bij Jemappes”. Van het schip kan alleen verteld worden dat het een linieschip was met 74 kanonnen.  In 1809 maakt het deel uit van de vloot in Brest. De commandant in 1809 was Fauveau.

Genealogie

Familiekaart: Johannes Wijgers Rekker

Bronnen:

  • “Militairen uit Kollumerland in dienst van Napoleon Jan Paasman en Reinder H. Postma”.
  • Stamboomforum en de bijdrages daarop.
  • http://garde-chauvin.free-h.net