Verhaal

In 1881 begon Thomas Hendrik van der Meulen in Bolsward een ijzerhandel. Verkoct in die tijd o.a. kachels en andere ijzerwaren. in het beginsel had hij een pand aan de Groote Dijlakker en later ergens anders in de stad Bolsward. Na Zijn dood in 1920 werd zijn zaak voortgezet door zijn zonen; Pier, Rimmer & Reinder van der Meulen. Op 27 mei 1923 werd ontbonden de Vennootschap onder de Firma Th. H. van der Meulen te Bolsward. Waarna Pier & Rimmer van der Meulen in Bolsward en Reinder van der Meulen in Leeuwarden een Vennootschap onder Firma Th. H. van der Meulen oprichten.

Er kwamen vestigingen bij in Leeuwarden, Heerenveen & Huizum. Huizum werd in 1943 gesloten. Waarschijnlijk was de handel in de oorlog niet zodanig dat er twee vestigingen in de stad konden floreren. In 1957 werd de firma in de verkoop gedaan voor overname. Om onbekende redenen is toen besloten om de zaak in het zelfde jaar voort te zetten. Ook is er herhaaldelijk geprobeerd om andere familieleden binnen het bedrijf te krijgen. Dit is niet gelukt omdat zij succesvol waren met hun eigen bedrijf of een goede betrekking elders hadden. Financieel ging het steeds minder met het bedrijf, men ging niet mee in de tijd. Maar ook omdat er binnen de familie van der Meulen geen opvolging gevonden kon worden. Is er uiteindelijk besloten om het bedrijf te verkopen. Zo werd in 1972 het gehele bedrijf overgenomen door Lasaulec. Het bedrijf kon de concurrentie niet meer aan met andere grotere ijzerhandelsbedrijven. De winkels werden gesloten en alles werd verhuisd naar de magazijnen van Lasaulec in Leeuwarden & Heerenveen. Zo kwam er na 91 jaar een einde aan de ijzerhandel van de Firma Th. H. van der Meulen.

Lokaties

  • Groote Dijlakker van 1881 tot 1889 (Bolsward)
  • Dijkstraat 9-11 1923-1972 (Bolsward)
  • Eewal 50-52 van 1923-1972 (Leeuwarden)
  • Schrans 97 van 1933-1943 (Huizum, Leeuwarden)
  • Nieuwstraat 11-17 van 1968 – 1972 (Heerenveen)

 

Nota's

Krantenartikelen

Genealogie