Verhaal

Artikel van Peter Mulder uit Bolswarder zaken (79)

Wat als klein handeltje begon, groeide uit tot grote ondernemingen. De echtgenote en kinderen volgden mee en in vele steden groeide deze tak van koopmannen met hun gezinnen uit tot een welvarende groep kooplieden die ook in het maatschappelijk leven veel voor de stad en het kerkelijk leven  betekenden. Mevrouw Hendriks (van moederszijde: Stockmann) vertelde me het volgende: “In de boerderijen van Westphalen stonden weefgetouwen om linnen en wollen stoffen te weven. Die weefgetouwen waren van een formaat gemaakt dat er een flinke linnen lap op kon worden geweven. Precies zo groot dat er een 2 persoonslaken, een overhemd en een handdoek uit kon worden gehaald. En dan bleef er n.a.w. ook nog wel wat stof over voor wat werkdoekjes.” De manufacturenwinkel zou ruim 60 jaren lang op dezelfde plaats gevestigd blijven. Halverwege, dus omstreeks 1860, werd het stokoude pand afgebroken en opnieuw opgebouwd. De familie Schrakamp zou er nog een dertigtal jaren manufacturen verkopen. In mei 1892 werd er finale uitverkoop gehouden en werd het pand te koop aangeboden.

De nieuwe eigenaar werd Thomas van der Meulen. De naam van dit bedrijf in ijzerwaren zal bij vele lezers herinneringen oproepen. Op 21 mei 1881 had de heer Thomas van der Meulen, een geboren en getogen Bolswarder zijn ijzerwinkel gestart op de Groote Dijlakker 29. Het huis dat later onderdak gaf aan respectievelijk uitdrager Veltman, en aan Boersma en Zelle die er een bedrijf in glas en verfwaren uitoefenden. In 1893 opende men de winkel aan de Dijkstraat en creëerde men een aanzienlijke vergroting van het winkeloppervlak. Vele klanten kochten hier hun hamers, boren, spijkers, schroeven en menige jongen werd naar van der Meulen gestuurd voor een nieuw figuurzaagje als de laatste was geknapt. Maar ook timmerlieden, smeden en andere ambachtsmensen konden rekenen op een ruime sortering. Daarbij was er eveneens een ruime sortering in huishoudelijke artikelen, boerengereedschap en kon men aan de Kade kolen en zuurstofflessen halen voor de smederij. Het bedrijf groeide met de jaren uit tot een aanzienlijke Bolswarder zaak. Thomas van der Meulen had drie zoons. De oudste, Reinder, begon indertijd een eigen zaak in Leeuwarden in weegwerktuigen en andere apparatuur. De tweede zoon, Pier, begon een nieuwe zaak in Leeuwarden als dochterzaak en in combinatie met de zaak in Bolsward. De jongste, Rimmer, bleef in Bolsward. Rimmer was jarenlang een trouwe bevorderaar van de voetbalsport en CAB had in hem een enthousiast lid. In 1958 overleed hij op 63-jarige leeftijd. In de zaak van de fa. van der Meulen hebben vele mensen jarenlang hun brood verdiend. Er waren doorgaans zes tot tien personeelsleden waarvan velen met een lange staat van dienst. De verhouding werkgever-werknemers was voorbeeldig. De heren Bits en van der Meij werkten er meer dan veertig mei. Daarnaast hebben o.a. de volgende mensen kortere of langere tijd bij de firma gewerkt: G. Mol, G. Hoogterp, Boersma, St. Ruiter, G. Ruiter, Brouwer, Tj. De Vries, C. Ebbendorf, G. Klom, H. Timme, W.IJkema, J. van de Dalen, H. Bruggenkamp, Hiemstra, R. van der Schaaf en mej. G. Pietersma op kantoor. Dat de zaak na het overlijden van de heer Rimmer van der Meulen bleef doordraaien, kwam door de bedrevenheid van de trouwe en aan het bedrijf verknochte werknemers. In 1971 kwam een einde aan deze voor Bolsward zo belangrijk zaak.

Voor buurman Johan van der Weide gelegenheid om er zijn collectie tuinmeubelen te stallen. Eind 1972 werd het echtpaar A.P. van der Feer eigenaar. De sportwinkel en winkel- in dierenbenodigdheden verhuisde van de Witheerenstraat naar de Dijkstraat 9-11 en de opening vond plaats 3 april 1973. Dit lezende kunnen we concluderen dat deze zaak inmiddels meer dan 35 jaar bestaat en dat vele sporters en dierenliefhebbers uit Bolsward en omstreken in deze lange reeks van jaren hier op hun wenken zijn bediend.

Foto's

Genealogie