Fokke en Annie Rekker kregen in 1976 Jozua 1:9 als trouwtekst. ‘Altyd hawwe wy field dat God mei ús mei gie’

Familiekaart Fokke Rekker